Årskort kollektivtrafiken 

De medarbetare som vill köpa kortet gör en beställning i Primula. Betalningen för kortet görs genom löneavdrag under 12 månader.

Erbjudandet gäller tillsvidareanställd personal och de som är anställda minst ett år från och med kortets startdatum. Avdraget görs från nettolönen.

Västtrafik har olika årskort och man kan välja att köpa de kort Västtrafik erbjuder. Man kan endast köpa digital biljett i appen To Go. Man kan inte få ett fysiskt kort. 

Se aktuella priser på Västtrafiks webbsida

Ansökan görs i Primula där även villkoren framgår. Ansökan/förbindelsen måste vara HR tillhanda senast den 20:e dagen i månaden för att det ska börja gälla den 1:a kommande månad.

Frågor om förmånen besvaras av HR.

E-post: hr@hb.se