Vård- och tandläkarbesök

En medarbetare får vara ledig utan löneavdrag i följande fall:

  • Vid besök hos läkare, företagshälsovård och öppen vård
  • Vid besök på mödravårdscentral
  • Vid blodgivning
  • Vid akuta tandläkarbesök samt remitterad undersökning eller behandling