Bild på en springande tjej i skogen

Hälsa och friskvård

Hälsoarbetet innefattar en helhetssyn på medarbetarna och detta ska avspegla sig i hela verksamheten. Det bygger på en grundsyn att medarbetare som mår bra också är mer motiverade och på så sätt skapas en god arbetsmiljö.

En god hälsa är en viktig förutsättning för att kunna må bra och fungera väl i såväl arbetsliv som privatliv. Genom att träna regelbundet kan du motverka trötthet och i längden få ökad energi. Du kan även få lättare att handskas med stressiga situationer och i allmänhet känna ett ökat välbefinnande.

Stressande situationer är tyvärr vanligt förekommande i dag, liksom stillasittande arbeten. Vårt arbete påverkar i allra högsta grad vår hälsa, och tvärtom. Vid kontorsarbete kan stela axlar och nacke bli ett problem.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till HR.