Vision, mål och strategier

Visionen är följande:

Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad.

Kopplad till visionen finns två mål och fyra strategier.

Visionen beslutades av högskolans styrelse vid deras sammanträde 18 februari 2020. Utifrån visionen har det tagits fram nya mål och strategier. Dessa beslutade högskolans styrelse om i december 2020.

Vision

Mål: Det attraktiva lärosätet

Mål: Kompletta akademiska miljöer 2.0

Strategi digitalisering

Strategi profilering

Strategi miljöer för lärande

Strategi tillsammans och gränsöverskridande