Telefon

Telefoni

Vid eventuella frågor eller felanmälningar, kontakta Campus och hållbarhet via e-post: campusservice@hb.se eller telefon: 033-435 40 00.