Campusservice

Campusservice

Om du har frågor kring dessa områden, kontakta avdelningen Campus och hållbarhet.
E-post: campusservice@hb.se
Telefon: 033-435 40 00
Besöksadress: Receptionen i Balder-byggnaden, plan 2, Allégatan 1