Bild på pappershög

Utskrifter och kopiering

Utskriftstjänst

På Högskolan i Borås finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och skanning. Utskriftssystemet använder sig av Print and Collect, vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter hämta dina utskrifter från valfri skrivare. Alla utskrifter skickas till en gemensam kö som heter print-and-collect on iPrint, dra ditt passerkort över kortläsaren på valfri maskin för att hämta ut dina utskrifter. Läs mer om utskriftstjänsten Print and Collect.

Utskriftsportal

Högskolan använder utskriftsportalen PaperCut för utskrifter där du som anställd kan logga in och se dina senaste utskriftsjobb, dina utskrifters miljöpåverkan samt göra en webbutskrift som möjliggör att skriva ut dokument från datorer utan att installera skrivardrivrutiner. Läs mer om utskriftsportalen - PaperCut.

Val av standardskrivare

För välja standardskrivare i Windows 10:

  1. Gå till Startmenyn
  2. Välj Devices and printers
  3. Högerklicka på önskad skrivare
  4. Välj Set as default printer

Beställning av papper

Campus och hållbarhet kör ut papper på beställning till respektive kopieringsrum. Påfyllning av papper i skrivare och kopiatorer åligger däremot enskild personal att göra. Beställningen sker via e-post till: campusservice@hb.se

Felanmälan

Campus och hållbarhet sköter underhåll och service av högskolans skrivare. Felanmälan om driftstörning skickas via e-post till campusservice@hb.se.