Forskningsstöd

Här kan du få stöd och hjälp hos biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat. Du finner även hela doktorandhandboken under Forskningsstöd.

Kompetensutveckling för dig som forskar

Högskolan erbjuder en mängd kompetensutvecklande aktiviteter för dig som forskar. Du hittar dem i kalendariet för anställda. Logga in på anställd-sidorna för att ta del av inbjudningar och meddelanden direkt till dig som forskar, så missar du inget viktigt!

Vill du bjuda in en stödfunktion till din forskargrupp eller för ett enskilt möte? Du är varmt välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter till respektive stödfunktion här på sidan. Har du idéer kring utbudet av aktiviteter? Kontakta respektive stödfunktion i menyn, alternativt biträdande bibliotekschef Katharina Nordling eller forskningskommunikatör Lina Färm

Kalendariet för anställda nås via hb.se/anstalld

Läs mer om kompetensutveckling som riktar sig till alla medarbetare vid Högskolan i Borås