Qlikview - HR

HR har skapat en applikation i beslutsstödsystemet Qlikview som stöd för främst chefer.

Informationen hämtas direkt från högskolans HR-stödsystem Primula. Uppdatering sker varje dag.

Syftet med applikationen är att få en överblick av högskolans medarbetare och kompletterar Primulas utdata- och informationsmöjligheter. Applikationen redovisar både statistik och medarbetarinformation som ett stöd för att arbeta med exempelvis lönebildning, årsredovisning, kompetensförsörjningsplaner, vid lönesättande samtal och allmän uppföljning.

Begreppen finns förklarade i lathunden.

Logga in i Qlikview (använd Firefox webbläsare)

HR arbetar aktivt med kvalitetssäkring av personaldata. Kontakta oss om något är oklart eller om du misstänker felrapportering i Primula.

Utbildningar erbjuds efter behov.

För stöd och support: HR-Lön