eduSign

Innan du börjar signera

Läs alltid manualen nedan innan du börjar signera dokument med eduSign. Nedan följer några punkter som är extra viktiga att tänka på:

  • Innan du börjar signera är det viktigt att du har säkerställt att ditt HB-konto har assurance level 2. Detta gör du genom att ta kontakt med it@hb.se.
  • Om du ska signera ett dokument i egenskap av anställd på Högskolan i Borås, så måste du använda ditt HB-konto för att signera dokumentet.
  • Ett och samma dokument får aldrig signeras både digitalt med eduSign och fysiskt med manuell underskrift. Antingen måste alla signaturer vara digitala eller så måste alla signaturer vara manuella.

Manualer och inloggning

Logga in i eduSign.

Här finns leverantörens manualer för eduSign: Användardokumentation Sunet eduSign

Stöd och support

Systemförvaltare: Åsa Enmyren, avdelningen ekonomi vid verksamhetsstöd
Support: e-underskrift@hb.se

Godkända handlingstyper

För närvarande är nedanstående handlingstyper godkända för signering med eduSign. Vid önskemål om signering av ytterligare handlingstyper ska systemförvaltare kontaktas.

Blanketter för forskarutbildning

Forskningsprojekt

Mötes- och beslutshandlingar

Personalhandlingar inklusive rekrytering

Upphandling

Avtal och överenskommelser

Behörighetsblanketter system

Uppdragsutbildning