Microsoft Teams

Översiktsbild av Microsoft 365 på Högskolan i Borås:

Syftet med Teams vid högskolan är att stödja samarbete och kommunikation med externa parter och mellan högskolans medarbetare.

I Teams kan du skapa specifika grupper (team) för exempelvis ett projekt, en arbetsgrupp eller institution/avdelning. I teamet kan gruppen dela filer och samarbeta i realtid.

Det är viktigt att du läser igenom högskolans riktlinjer nedan för hur Teams får användas. 

Nedan har du snabbguide för hur du kommer igång med Teams. Du kan även via Microsofts videoutbildning få hela utbudet av guider och hur Teams fungerar.

Är det någonting som inte fungerar eller har du några frågor kring Teams kan du höra av dig till IT-avdelningens Servicedesk.

Kontaktuppgifter till IT-avdelningens Servicedesk

Riktlinjer för användning av Teams

Struktur i Teams

Rekommendation för när Teams bör användas

Namnstandard för team

Roller och ansvar

Behandling/lagring av information

Arkivera och gallring

Radering av inaktiva team

Uppstartsguide

Windows 10

Mac

Webb

Mobil enhet

Kom igång med Teams

Starta en chat

Starta mötesrum

Schemalägg möte

Ladda upp filer

Samarbetsyta/team i Teams

Att tänka på vid skapandet av ett team

Beställning av ett team

Skapa en kanal i ett team

Lägga till medlemmar i ett team

Ladda upp filer till ett team

Vanliga frågor

Jag får inga notiser från mina team?

Vad är skillnaden på Teams och Personlig startsida?

Externa medlemmar kan inte redigera dokument?

Hur lägger jag in en bakgrundsbild i Teams?