Grafisk manual

Typsnittet Harriet och Gesta som omnämns i manualen finns inte installerat på alla datorer. Om du behöver det för att skapa trycksaker, postrar etc. kontaktar du avdelningen Kommunikation.

Här kan du ladda ned högskolans grafiska profil (tillgänglig pdf-fil).

Har du frågor om högskolans grafiska profil, mejla: kommunikation@hb.se

Grafisk manual för Högskolan i Borås

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.