Skrivhandbok för jämställda och inkluderande texter

Hur jämställda är vi egentligen?

Kommunikation handlar om att nå fram i bruset. Att kunna beröra en specifik målgrupp, men också att informera på ett korrekt sätt utan att falla in i traditionella föreställningar. Den här skrivhandboken har kommit till för att du som medarbetare på Högskolan i Borås ska få konkreta tips på hur du kan skriva jämställda och inkluderande texter.

Ett jämställt och inkluderande språk

Texter

Ordval

Jämställda texter

Bilder

Lästips

Checklista