Policys och handböcker

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn sätter ramen för högskolans underliggande strategier, planer, riktlinjer och rutiner inom kommunikationsområdet. Högskolans kommunikationspolicy

Målgrupper och kanaler

Den här sidan förklarar vilka som är högskolans vanligaste målgrupper, hur vi arbetar gentemot dem och vilka kanaler som finns till förfogande. Läs om kanaler och målgrupper.

Externa nyheter

Högskolan kommunicerar med flertalet målgrupper i våra externa kanaler - detta hamnar ofta inom ramen för nyhetsarbete. Här hittar du arbetssätt och praktiska tips. Läs om externa nyheter

Skrivhandbok

Handbokens syfte är att väcka tankar om skrivande och ge dig som anställd verktyg för att skriva bättre texter. I boken får du bland annat tips om hur du anpassar din text till läsaren, specifika skrivregler för högskolan och råd om hur du undviker krångelspråk. Läs skrivhandboken (pdf)

Så här skriver vi jämställt

Handbokens syfte är att tipsa om hur man kan använda ett jämställt och inkluderande språk. I boken får du bland annat tips om hur du anpassar din texter och vad du ska tänka på när du väljer bilder. Det finns även tips på böcker att läsa i ämnet. Läs skrivhandboken (pdf)

Checklista för bildpublicering

När vi ska berätta något om högskolans verksamhet vill vi ibland bildsätta när vi kommunicerar. Här går det att läsa om vad som gäller vid bildpublicering

Strategi för studentrekrytering

Kontakta Kommunikation för att ta del av strategin. E-post: kommunikation@hb.se

Webbstrategi

Här kan du ta del av högskolans webbstrategi med tillhörande regler. Läs webbstrategin (pdf)

Grafisk manual

En grafisk manual är en förutsättning för konsekvent, uthållig och därmed framgångsrik kommunikation. I vår grafiska manual finns de riktlinjer som alla vi som arbetar med Högskolan i Borås behöver förhålla oss till för att vara med och bygga ett starkt varumärke. Ta del av den grafiska manualen.