Webbhandbok

Vem ska vara sidansvarig?

Sidansvarig ska vara den person som är bäst på att svara på frågor och kontrollera om uppgifter är aktuella för den aktuella sidan. Ett sidansvar är inte ett webbansvar eller ett tekniskt ansvar utan handlar om innehållet på sidan, alltså själva informationen. Om du i din tjänst ansvarar för att informera om och svara på frågor inom ett visst område innefattar detta även den information som finns att hitta på vår webbplats.

Som sidansvarig behöver du se över informationen på den/de sidor du ansvarar för med jämna mellanrum för att kontrollera att den fortfarande är aktuell.

En del sidansvariga uppdaterar informationen själva i publiceringsverktyget (Episerver) medan andra tar hjälp vid uppdatering. Hur själva uppdateringen sker är mindre viktigt, det viktiga är att det finns någon som kan bedöma om informationen är aktuell.

Inloggning och rättigheter

Alla anställda uppmuntras till att vara delaktiga i webben för att få en aktuell och levande webb. Därför är det bra om så många som möjligt hjälps åt med innehållet. Alla som vill erbjuds därför skribenträttigheter till systemet.

Det är viktigt att du har kunskap om webbredigering enligt den behörighetsnivå du har. Det innebär att du erbjuds en utbildning så att du får lära dig hur webbverktyget fungerar. Därefter får du möjlighet att göra ändringar på webben.

I utbildningen lär du dig grundläggande redigering i Episerver, hur du publicerar sidor, lägger in bilder, skapar länkar samt en del kort om regler, rutiner och vad som kan vara bra att tänka på vad gäller tillgänglighet på webben. 

Inloggning till Episerver sker via hb.se/login

Planera arbetet

Det är mycket att tänka på när det är dags att skapa en ny sida på webben. 

Du behöver ha koll på målgrupp, tillgänglighet och användarvänlighet. Det som är viktigast är att fundera på varför sidan ska skapas. Du behöver ha ett svar på vad besökaren ska göra med informationen du tänker publicera. Ska besökaren anmäla sig till en kurs, mejla tips till en e-postadress eller kanske komma på ett seminarium? Varför sidan skapas, alltså syftet, är det som kommer svara på vilken typ av material som behöver tillgängliggöras på sidan och hur detta bör struktureras.

När sidan är på plats behöver den också förvaltas, det innebär att hålla koll på informationen så att den är korrekt och aktuell. Hur ofta detta behöver göras beror på typen av sida.

Checklista för webbpublicering

Det är en del att hålla reda på när det gäller publicering på webben så det kan vara svårt att komma ihåg allt. För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt samman en kort checklista som du kan använda som ett stöd vid publicering på webben.

Kom-ihåg-lista för webbpublicering

Vill du veta mer om hur vi jobbar med webbplatser inom offentlig sektor, kolla då in webbriktlinjer för offentlig sektor som finns på digg.se