Ordbok med blyertspenna och sudd

Svenska språkrekommendationer

Vi följer Språkrådets rekommendationer, t.ex. särskriver vi "i dag" och "framför allt".

Är du osäker på skrivregler, grammatik eller enskilda ord rekommenderar vi att du testar Språkrådets frågelåda.

Du kan också läsa mer om skrivregler i Språkrådets e-bok Svenska skrivregler (logga in med dina vanliga användaruppgifter). 

Här hittar du information under följande rubriker:

Organisatoriska begrepp

Högskolan i Borås

Skrivs med versal inledning, som egennamn, när ”i Borås” anges.

högskolan

Skrivs med gemen inledning i löpande text (ej egennamn längre). Vi skriver alltid högskola, aldrig bara skola.

Om Högskolan i Borås ska förkortas används HB. Om förkortning används måste ordet skrivas ut i full längd första gången tillsammans med förkortningen.

Bibliotekshögskolan

Vi skriver antingen enbart Bibliotekshögskolan eller Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Aldrig Bibliotekshögskolan i Borås.

Textilhögskolan

Vi skriver antingen enbart Textilhögskolan eller Textilhögskolan vid Högskolan i Borås. Aldrig Textilhögskolan i Borås.

Science Park Borås

Skrivs alltid med versal inledning på varje ord när hela namnet används. Om man enbart vill tala om substantivet, så skrivs det "science park".

Smart Textiles

Skrivs alltid med versal inledning på varje ord när hela namnet används. 

Akademier

Akademierna ska ej användas i extern kommunikation. I intern kommunikation får förkortningarna A1, A2 och A3 användas, inga andra varianter är tillåtna.

Institutioner

Institutioner skrivs med versalt I när det är hela namnet som skrivs, t.ex. Institutionen för arbetsliv och välfärd

Utbildningsnamn

Namn på en utbildning skrivs med versal inledning i löpande text.  

Polisprogrammet

Studenter går på Polisprogrammet (utbildningsnamnet) eller läser polisutbildning vid Högskolan i Borås. Använd ej Polishögskolan.

Avdelningar/enheter

Skrivs med versal inledning i löpande text, t.ex. "Det har tagits fram språkregler vid Kommunikation". Man kan även skriva "Det har tagits fram språkregler vid avdelningen Kommunikation".

DO-tank Center

Skrivs som ovan.

Studentkåren i Borås

Skrivs med versal inledning, som egennamn, när ”i Borås” anges.

studentkåren

Skrivs med gemen inledning i löpande text (ej egennamn längre).

---

Specifika ord för högskolans verksamhet

Studenter

Studenter – EJ elever eller aspiranter (gäller Polisprogrammet)

Årskull eller kurs

Som student vid högskolan går man inte en klass, de begrepp som ska användas är årskull eller kurs. Därmed används inte heller ordet klasskamrat utan kurskamrat eller kursare.

Högskolans webbsida

Vi utelämnar www när vi skriver vår webbadress, vi skriver alltså hb.se, inte www.hb.se

Magister-/master

Alla begrepp inom masterutbildningar skrivs utan ”s” samt skrivs ihop – utan bindestreck:

Exempel:
Masterutbildning
Masterexamen
Masterrättigheter

Seminarium                       

Singular – obestämd seminarium
Singular – bestämd seminariet
Plural – obestämd seminarier
Plural – bestämd seminarierna

Erasmus

  • Erasmus+
  • Erasmus+ studier, Erasmus+ praktik, Erasmus+ undervisning, Erasmus+ fortbildning (detta är aktiviteter inom projekten och brukar inte skrivas ihop utan med + och mellanslag)
  • Erasmus+ ICM (detta är ett specifikt projekt)
  • Erasmusstipendium, Erasmuspraktikant, Erasmusstudent, Erasmussamarbeten o.s.v. (sammansatta ord utan + alltså)
  • Erasmus Mundus (med varken bindestreck eller + i enlighet med hur EU skriver)
  • Erasmus Mundus-programmet, Erasmus Mundus-insatser osv.
  • Erasmus Charter (utan + i enlighet med hur EU skriver)

Postdoktor

På svenska skriver vi postdoktor och postdoktorstjänst – ej post doc och post doc-tjänst.

Passertagg

Passertagg är vad vi kallar de chip/kort som vi använder för in- och utpassering. På engelska heter de "access tag". 

---

Så här skriver vi på Högskolan i Borås

Klockslag

Anges så här:
kl. 13:00–14:00

Telefon/mobil

I löpande text undvik förkortningar. Om förkortningar används så ska telefonnummer förkortas "tfn:" och inte "tel.". Mobilnummer förkortas "mobil:"

Ska/skall

På Högskolan i Borås använder vi oss av ska (och ej skall).

E-postadresser

E-postadresser till personer inom Högskolan i Borås anges med gemener bokstäver.
Exempel:
johanna.avadahl@hb.se INTE Johanna.Avadahl@hb.se

Förkortningar

Förkortningar på HB skrivs med punkter, utan mellanslag.

Exempel:
t.ex.
o.s.v.
bl.a.
kl.
m.m.
tf.                                           

OBS! Versal inledning i början av ny mening.

Internationellt överenskomna förkortningar för måttenheter skrivs alltid utan punkt.
Exempel: 10 m, 5 kg

De/dem/dom

Vi skriver de eller dem, EJ dom.
(För att undersöka vilket som är rätt, byt ut ”de” eller ”dem” mot orden ”vi” eller ”oss”. Då hör man oftast vilket som är rätt. De = vi Dem = oss)

Mig/sig

Vi skriver mig, dig, sig, EJ mej, dej, sej

Du/Ni

Vi skriver du, EJ ni/Ni
Vi skriver du (gement), EJ Du