Språk

Som anställd på Högskolan i Borås representerar du en myndighet. Sedan 2009 har myndigheter en skyldighet att skriva enkelt, vårdat och begripligt enligt Språklagen. Dessutom är ett av högskolans kärnvärdeord att vara välkomnande. Tydliga och enkla texter gör Högskolan i Borås till en välkomnande högskola.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.