Bild på kalender

KronoX

På anställdwebbens startsida finns en snabblänk till KronoX webb.

KronoX finns i en webb- och en klientvariant, och du kommer åt båda genom att logga in med signatur och lösenord. Klientgränssnittet når du även genom startmenyn på din arbetsdator och webb-klienten når du via kronox.hb.se

Från och med 10 juni 2024 kommer KronoX-klienten endast vara tillgängligt i högskolans nätverk eller via VPN. För mer information om vad som krävs samt hur du får tillgång till VPN läs här

KronoX-utbildning

Utbildningsstöd erbjuder två utbildningstillfällen i KronoX per termin. Vid behov erbjuds ytterligare utbildningstillfällen.

KronoX support

Vänd dig till KronoX support om du har frågor: kronox@hb.se

Prenumerera på schema

Tyvärr är det just nu problem med att prenumerera på KronoX-kalendern i Outlooks webbapplikation. I klientapplikationen fungerar det som det ska.