Stort intresse när Högskolan i Borås mötte näringslivet i ett seminarium om KL-trä

–Sverige vill öka användandet av trä i byggandet. KL-trä är en massiv träskiva av hyvlat virke som limmas ihop, med vartannat skikt korslagt för ökad formstabilitet. Högskolan i Borås och framför allt byggkollegiet har haft flera forskningsprojekt inom just KL-trä tillsammans med bland annat Fristad Bygg och Heda. Det är viktigt för oss att visa att vi har kompetens och framför allt testutrustning för lösningar och innovation och inom byggandet med KL-trä, säger Kimmo Kurkinen, föreståndare för Centrum för hållbart byggande.

Seminariet som leddes och modererades av samverkanskoordinatorn Peter Serrander besöktes av ungefär 60 personer fördelade på 26 olika företag, vilket visar på ett stort intresse för samverkan mellan företag och centrumbildningen på högskolan. Under seminariet presenterade Högskolan i Borås sin pågående forskning inom samverkanskonstruktioner i KL-trä och betong, hur det aktuella branschläget ser ut, samt egenskaper och möjligheter för KL-byggandet – främst med avseende på brand och fukt.

– De besökande har varit väldigt nöjda med seminariet och undrade hur hösten kommer se ut. CHS kommer återkomma med en serie seminarium till hösten och vi har lagt ut en liten cliff-hanger angående klimatdeklarationer av våra byggnader, vilket är ett nytt krav från lagstiftarna. Annars är det givetvis våra Byggaftonskvällar som kommer starta i november, avslutar Kimmo Kurkinen.

 

Mer om forskningsområdet resursåtervinning

 

Text: Christoffer Wackenstam