Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

CVS illustration

Om verksamheten

Centrum för välfärdsstudier (CVS) har fokus på de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför avseende styrning, organisering och ledning. Som centrumbildning är verksamheten högskoleövergripande, tvärvetenskaplig och sker i samarbete med externa aktörer.

CVS bidrar till regional och nationell tillväxt genom en kunskapsutveckling som kan påverka och förändra framtiden i riktning mot ett socialt hållbart välfärdssamhälle. 

Vi utlyser medel till forskning och för att skriva forskningsansökningar, utför uppdragsanalys och följeforskning om välfärdssamhället och välfärdssektorn. Tillsammans med olika samarbetspartners hålls öppna seminarier om social hållbarhet. Därtill utlyser CVS årligen ett pris för bästa hållbara ledarskap inom välfärdsområdet: SydVästenpriset.

Fokusområden

  • Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle
  • Styrning, ledning och organisering för välfärdens kompetensförsörjning (rekrytering, onboarding, integration och generationsöverföring)
  • Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för välfärdens organisering, professioner och brukare

Årliga utlysningar

Forskningsstöd

Forskare på Högskolan i Borås kan söka forskningsstöd varje år i mars. Stödet år 2024 omfattar 750 000 kronor, inklusive OH-kostnader.

Sök senast 12 april

Planeringsbidrag

Forskare på Högskolan i Borås kan söka planeringsbidrag varje år i november. Bidraget är på 125 000 kronor, inklusive OH-kostnader. Sista datum för ansökan är 27 november.

Läs om utlysningen av planeringsbidrag 2024

Tidigare utlysningar

Utlysning av riktat forskningsstöd för projektsamarbete

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser forskningsstöd som kan sökas för ett projektsamarbete mellan CVS och andra centrumbildningar vid Högskolan i Borås, Science Park Borås eller FoU Sjuhärad Välfärd.

Forskningsstödet från CVS omfattar 250 000 kronor. Samarbetet kräver finansiering av den andra samarbetsparten med motsvarande belopp. Sista datum för ansökan är 31 januari.

Läs mer om det riktade forskningsstödet

Utlysning på temat Arbetslivets aktuella utmaningar

Centrum för välfärdsstudier (CVS) utlyser medel till två forskningsprojekt och ett planeringsbidrag på temat Arbetslivets aktuella utmaningar. Forskningsstödet omfattar 500 000 kronor per projekt och planeringsbidraget 125 000 kronor.

Ansök senast 26 september

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med FoU Sjuhärad Välfärd kring seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.

Öppen seminarieserie

Centrum för välfärdsstudier (CVS), Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC), och Science Park Borås (SPB) arrangerar en öppen seminarieserie på temat ”Det socialt hållbara välfärdssamhället”.

Läs mer om seminarieserien

Områden

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Samarbetspartner

Till nyhetsarkivet