Arbetsliv och välfärd i omvandling

Arbetsliv och välfärd i omvandling

Övergripande tema för pågående forskningsprojekt är:

  • Välfärdspolitikens förändring, tillämpning och användning
  • Profession, styrning och digitalisering
  • Kreativitet, tvärsektoriell samverkan och hållbar utveckling
  • Jämställdhet, mångfald och jämlikhet

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Centrumbildningar

Samarbetspartner