Hanna Wittrock

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: hanna.wittrock@hb.se

Signatur: HAWI

En av sju kvinnliga akademiker som porträtterades i en hyllningsutställning till Sara Danius, Modet lever vidare, som visades på Sven-Harrys Konstmuseum i Stockholm. 

Uppdrag

Aug 2019–aug 2021: Programansvarig i mastersprogrammet Fashion Marketing and Management, Textilhögskolan, Högskolan i Borås.

Löpande: Jurymedlem för två priser som delas ut till aktörer i modeindustrin som gjort insatser för att öka hållbarheten i den textila värdekedjan och/eller affärsmodellen.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Externa publikationer

“A Community in Love: The Relationship and Dynamic between Odd Molly and Its Community” (2023). I Ekström. M, K (red). Marketing Fashion Critical Perspectives on the Power of Fashion in Contemporary Culture. London & NewYork: Routledge. 

Modeminne (2023), tillsammans med Philip Warkander. Göteborg: Hoc Press. 

Madame Död och modets hållbarhet: Från modecykel till cirkulär ekonomi på Facebook”(2021). I Severinsson, E &Warkander, P (red.) Modevetenskap: perspektiv på mode, stil och estetik. Stockholm: Appell förlag. 

“In search of New Sweden: Discovering the“American curiosities”of Samuel Hesselius” (2019), tillsammans med Andreas Manhag. Journal of the History of Collections, 31(2).

Shopping och sociala relationer på Facebook (2017). Slutrapport, Handelsrådet. Nr2017:8. 

’”HAHAHA! Jag ser alla mina inköp som en investering i mitt välmående”:Shopping och sociala relationer på Facebook’ (2016). Ide Wit Sandström, I. & Fredriksson, C.(red.) Àla mode : mode mellan konst, kultur och kommers. Göteborg: Makadam i samarbete med Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet. 

”Integration of Culture, Culture as Integration:The Praxis and Politics of Multicultural Theatre and Drama” (2016). Applied Theatre Research, 4(2). 

”Att vända kåpan efter vinden? Det protestantiska universitetet i Lund och det katolska symbolspråket” (2013), tillsammans med Andreas Manhag. Historisk Tidskrift, nr 4. 

“Public art and social cohesion in the framework of the Least Common Multiple" (2011) 

CIUDADES QUE DANZAN: Dancing Cities, nr 4, 

Säg inte mötesplats! –Teater och integration i ord och handling (2011) Doktorsavhandling, Lund Monographs in Social Anthropology, 2, Media–Tryck. 

“The Faces of Janus in Fashion and Dress – Innovation and Conservation as Interrelated Forces of Modernity” (2009), tillsammans med Andreas Manhag. Working Paper, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Externa utvärderingar av arbetsmarknadsprojekten Prevent 1 och 2, Process 1 och 2, och Kreaktiv. Folkuniversitetet, Malmö, 2004. 

Mode och modernitet: trendanalys och postmodernitet (2000) Magisteruppsats, Avdelningen för socialantropologi, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Postmodernt mode och globalisering (1999). Kandidatuppsats, Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Konferensbidrag: Ett urval  

“Fashion and Existential Sustainability: An Insurmountable Paradox?”. Tillsammans med Philip Warkander. Godkänt konferensabstract från At the Margins of Life: Existential Dimensions of Technology, Health, and Death, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, 2022. 

“A Community in Love: The Relationship and Dynamic between the Odd Molly and its Community” (2022). Godkänt konferensabstrakt från Recent Advances in Retailing and Consumer Science (RARCS), Baveno, 2022. 

“Death and Fashion’s tomorrow”. Godkänt konferensabstract från Sveriges Antropologförbund (SANT)-konferens, Göteborg, 2022. 

"Mobileshopping from home: Digitalization and there configuration of domestic retailscapes”.Tillsammans med Fuentes, C., Balkow, J., Godkänt konferensabstract från The Nordic retail and wholesale conference, Umeå, 2021. 

“Cultivating a sustainable society: attempts to change contemporary Sweden by urban gardening and theatre.” Tillsammans med Gren,N. Godkänt konferensabstract från 15th EASA Biennial Conference, Stockholm, 2018. 

“Smilies and Shopaholics –The Social Dimension of Facebook Shopping”. Konferenspaper (refereegranskat) presenterat vid Global Fashion Conference, Stockholm, 2016.