Digital konsumtion

Digital konsumtion

Smartphones, surfplattor, social media, online forum, bloggar, och smartphone-appar har idag en central roll i konsumenters vardagspraktiker. Hur vi tränar, lyssnar på musik, shoppar, inleder relationer och roar oss har förändrats av digitaliseringen. Stora förändringar inom handeln, som till exempel tillämpning av artificiell intelligens och därtill associerade digitala teknologier, förändrar både handel och konsumtion.

I vår forskning har vi exempelvis studerat hur hållbarhetsappar och social media hjälper konsumenter att konsumera hållbart och etiskt i sin vardag. Vi har studerat konsumenters förhållande till insamling av digitala data för kommersiella syften och datadriven reklam. Och vi har studerat data-drivna approacher till modelleringsteknik.

Inom gruppen studerar vi även de som arbetar med de nya digitala marknadsföringssystemen inom e-handel. Vi ser på konsumtion som ett komplext fenomen som med nödvändighet inkluderar inte bara konsumenter utan även marknadsförare/marknadsföring och de många teknologier och andra instrument som formar konsumtion.

För att undersöka digitaliseringen av konsumtion använder vi ofta etnografiska metoder som gör det möjligt för oss att följa konsumenter och andra aktörer och deras handlingar både on- och off-line, men även kvantitativa metoder med en data-driven approach.

I pågående forskningsprojekt undersöker vi bland annat hur konsumenter förhåller sig till insamling av digitala data och datadriven riktad reklam, konsumenters förhållande till nya digitala tjänster och plattformar för en mer hållbar klädkonsumtion och e-handelschefers arbete.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet