Jonas Waidringer

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för ingenjörsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4617

E-post: jonas.waidringer@hb.se

Rumsnummer: C811

Signatur: JNWA

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Centrumbildningar

Forskargrupper