Industriell Ekonomi

Industriell Ekonomi

Forskargruppen Industriell Ekonomi består av kompetenser med bakgrund inom bland annat produktoptimering, tillverkande industri, samhällsutveckling, transport och logistik, samt komplexa adaptiva system, varav AI och Big Data utgör undergrupper.

Det är vår bestämda uppfattning att vi är mitt i en genomgripande samhällsförändring och därför är i stort behov av att ta fram nya konceptuella tillvägagångssätt, metoder och modeller och verktyg, där begreppen komplexitet, anpassning och dynamik i samband med AI och ett digitaliserat hållbart samhälle är nyckeln!

Utifrån ovanstående har vi identifierat fyra fokusområden som vi arbetar inom:


Industri 4.0 - Vi fokuserar på en konkurrenskraftig tillverkningsindustri

Vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin har med att möta krav på digitalisering och automatisering. 


Samhälle - Hållbar utveckling i stad och landsbygd

Vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som digitalisering, AI och maskininlärning innebär för samhället i stort, med ett extra stort fokus inom samhällsutveckling, infrastruktur och stadsbyggnad.Utbildning - AI och maskininlärning

Vi bidrar till kunskapsspridning och demokratiseringen av kunskap om AI och maskininlärning genom kurser för såväl studenter som yrkesverksamma. 

 


Handel - Hållbara och effektiva försörjningskedjor

Vi fokuserar på de utmaningar och möjligheter som framför allt e-handelsbolagen står inför i form av en ökad digitalisering och automatisering. 

Följ oss på sociala medier

Publikationer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar