Johan Pyykkö

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: johan.pyykko@hb.se

Rumsnummer: E412

Signatur: JOPY

  • Kristofer Gamstedt