Staffan Svensson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4634

E-post: staffan.svensson@hb.se

Rumsnummer: D821

Signatur: STSV

Jag arbetar som professor inom området konstruktionsmaterial och byggteknologi med fokus på kopplade mekano-fysiska problem.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan september 2014. Mitt Alma Mater är Lund Universitet.

Mina forskningsprojekt utgår samtliga från byggnadskonstruktionen, konstruktionsdetaljer och konstruktionsmaterial med speciell fokus på samverkan mellan olika konstruktionsmaterial, naturligt varierande klimats och lastvaraktighetens inverkan på konstruktionsmaterial.