Alternativa livsmedelsmarknader: Att främja nya sätt att producera och konsumera mat

Alternativa livsmedelsmarknader: Att främja nya sätt att producera och konsumera mat

Idag pågår försök att etablera alternativa livsmedelsmarknader – marknader som organiseras på ett okonventionellt sätt med syftet att främja hållbara och hälsosamma livsmedelsalternativ. Utvecklingen är lovande men idag vet vi väldigt lite om hur alternativa marknader utvecklas, stabiliseras, expanderar eller löses upp. Det finns ett antal kunskapsluckor som behöver fyllas för att vi ska förstå hur alternativa marknader fungerar och om de främjar hållbarhet.

Genom ett etnografiskt tillvägagångssätt undersöker det här projektet tre olika alternativa livsmedelsmarknader: marknader för  livsmedelssubstitut, marknader för lokala livsmedel, och konsument-till-konsumentmarknader.

Intervjuer med nyckelpersoner, etnografiska observationer av handel och dokumentanalys kombineras för att förstå hur alternativa livsmedelsmarknader utvecklas och stabiliseras och hur och under vilka förutsättningar de expanderar eller löses upp. Projektet innefattar också en skrivbordsstudie för att skapa en överblick över existerande exempel på alternativa livsmedelsmarknader i  Sverige och de regler, lagar och policyåtgärder som formar dessa initiativ samt en workshop med intressenter med syfte att skapa dialog och flerdimensionell förståelse för alternativa marknader och dess hållbarhetspotential.