Digitala plattformar och nya matpraktiker: matkonsumtion i kristider

Digitala plattformar och nya matpraktiker: matkonsumtion i kristider

Digitala plattformar har under senare tid blivit en allt större del av vår vardagskonsumtion och sätten vi konsumerar mat. Matkassar, nätbutiker, delningssites, appar, QR-koder och andra tekniska resurser har gjort det möjligt att på ett bekvämt och flexibelt sätt utföra de flesta inköpen, hitta recept och inspiration. Dessutom gör dessa lösningar det möjligt att umgås kring maten digitalt.

Coronakrisen och de restriktioner som social distansering har medfört har gjort att konsumenter har varit tvungna att finna nya sätt att handla, laga och äta mat. Många av dessa nya praktiker har möjliggjorts av digitala plattformar som ny har fått en ny och utökad betydelse.

I det här projektet vill vi studera dessa nya matpraktiker och den roll som digitala verktyg har i dess genomförande. Vad är det för nya sätt att shoppa, laga och äta mat som växer fram? Hur bidrar och formar den digital tekniken dessa nya matpraktiker? Vilka konsekvenser får detta för olika grupper av konsumenter? Genom att besvara dessa frågor vill vi skapa en ökad förståelse kring hur digitala livsmedelsplattformar kan bidra till att skapa en mer hållbar matkonsumtion och motståndskraftig livmedelskedja.

I projektet ingår projektledare Christian Fuentes från Högskolan i Borås samt Emma Samsioe och Josefine Östrup Backe, Lunds universitet.