MuseIT

Multisensoriska, användarcentrerade kulturupplevelser genom interaktiva teknologier

MuseIT

Det görs genom att utveckla en plattform för immersiv och medskapande interaktion med kulturella tillgångar och upplevelser på distans. MuseIT- bidrar till förbättringar inom följande områden:

(a) tillgängligheten till kulturtillgångar genom utveckling av multisensoriska representationer och alternativa uttryck för att möjliggöra engagemang för alla oberoende av funktionella eller sensoriska variationer,

(b) ett bredare engagemang och deltagande i kulturellt medskapande,

(c) Metoder för bevarande och skydd av kulturarvet med inkludering i centrum.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Haptics for inclusion - symposium 2023

 

Länk till MuseIT