Nasrine Olson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4318

E-post: nasrine.olson@hb.se

Rumsnummer: C405

Signatur: NOL

Utmärkelse

 • "Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award - Highly Commended Award 2011" för avhandlingen: Taken for Granted – The construction of Order in the Process of Library Management System Decision making
 • "Best Paper Award - International Academy, Research, and Industry" för forskningsartikel presenterad på SEMAPRO 2019 Conference [Titel: Static and Dynamic Haptograms to Communicate Semantic Content]
 • "Best Paper Award" för forskningsartikel presenterad på ISIC 2020 Conference [Titel: Information Worlds of People with Deafblindness]

Uppdrag

 • Koordinator för det EU-finansierade Horizon Europe "Research and Innovation -RIA" projektet MuseIT
 • Föreståndare för INCLUDE - Centrum för Inkluderingsforskning 

Tidigare projekt/uppdrag:

 • Koordinator för det EU-finansierade H2020 "Research and Innovation -RIA" projektet SUITCEYES
 • Medledare for Social Media Studies forskningsprogram
 • Projektledare för forskningsprojektet TACIT
 • Medlem i forskningsprojektet PET
 • Samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande - A3 
 • Medlem i Innovationsrådet 
 • Ledare för WP7 (training) i det EU-finansierade 4-åriga forskningsprojektet PERICLES
 • Medlem i NYFORSK (Nyttiggörande av forskningskommittén)
 • Delat ledarskap för masterprogrammet i BoI
 • Medlem i utbildningsutskottet 
 • Medlem i KGU – Kvalitetsgruppen för utbildning
 • Medlem i PAG – Pedagogical Task Group
 • Studentrepresentant i Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Taken for Granted - The Construction of Order in the Process of Library Management System Decision Making

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper