Organisation

  1. Forskargrupper – som under ledning av en forskargruppsledare tar avstamp i forskningens behov och forskningens perspektiv. Det finns flera forskargrupper inom varje forskningsområde och forskarna kan vara med i flera olika grupper som även kan överskrida områdesgränser.
    Här hittar du högskolans forskargrupper
  2. Centrumbildningar – dessa är organisatoriskt knutna till högskolans akademier men är högskoleövergripande genom att fokusera på ett gemensamt tema som överskrider såväl områdes- som ämnesgränser.
    Här hittar du högskolans centrumbildningar
  3. Science Park Borås – tar direkt avstamp i omvärldens behov och är en samverkansmiljö som erbjuder kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer. Med resurser från forskning och prototypframtagning, skapas möjligheter för nya och etablerade företag att växa. Fokus är att bidra till en positiv samhällsutveckling och hjälpa näringslivet att lyfta blicken mot hållbara innovationer, cirkulära processer och affärsmodeller.
    Här hittar du Science Park Borås webbsida (extern länk)

Grants and Innovation Office (GIO)

Högskolans interna support för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt. Till GIO:s webbsida om avdelningens verksamhet