Nytt forskningsprojekt ska effektivisera lagerlogistik med hjälp av AI

Idag är e-handeln en av de snabbast växande branscherna i världen, och det är inte utan flera utmaningar. I det nya forskningsprojektet Effektiviserad lagerlogistik med AI, lett av Jonas Waidringer, samarbetar forskare vid högskolan med företag i e-handelssektorn för att beräkna plockrundor och logistik med hjälp av artificiell intelligens (AI).

– Det vi gör med AI är att försöka hitta en så bra kombination som möjligt mellan resurser och hållbarhet – det klarar vi inte att räkna ut med vanliga matematiska formler. Det mest utmanande är att hitta en medelväg mellan hållbarhet och ekonomi, eftersom det mest hållbara alternativet sällan är det mest ekonomiska, berättar Jonas Waidringer, universitetslektor och projektledare.

Inom projektet samarbetar forskare med såväl näringsliv som studenter. En del av underlaget för forskningsprojektet har tagits fram med hjälp av examensarbeten. Studenterna har till exempel gjort marknadsanalyser för logistikföretaget ProFlow, en av projektets samarbetspartners.

– Genom marknadsanalyser har vi fått bekräftat att idén och den möjlighet som vi ser har ett värde för våra kunder. Studenterna har till exempel gjort intervjuer med olika företag, och där framgår att det finns ett behov och en nytta i logistiska verksamheter. Effekterna handlar framför allt om att korta den tid det tar att på lagret att plocka varor, berättar Charlotte Elmquist, vd på ProFlow.

Optimering med hjälp av kundkorgsanalys

En del av projektet handlar om att analysera data om vilka varor som oftast hamnar i kundernas kundkorgar. Optimering utifrån kundkorgsanalys är en nöt som storföretagen i branschen fortfarande arbetar för att knäcka.

– Det vi analyserar och jobbar med är att skapa plockrundor som är mer tidseffektiva utifrån hur en kundkorg brukar se ut, berättar Jonas Waidringer.

Utifrån insamlad data jämförs sedan olika scenarier för att se hur varorna bör placeras i lagret och om det är värt att göra förändringar.

Finns stora vinster med effektiviseringen

De möjliga vinsterna med den här typen av effektivisering är många – och potentiellt väldigt stora.

– Det handlar ofta om tiotusentals kvadratmeter, ibland hundratusentals kvadratmeter, som man rör sig på. Pratar vi då om de riktigt stora e-handelsföretagen så går det att spara väldigt många mil per dag, berättar Jonas Waidringer.

Forskningsprojektet syftar inte endast till att effektivisera logistiken, utan det handlar också om att undersöka hur processen kan bli snabbare och mer effektiv genom att använda AI-anpassade grafikkort. Datorkapacitet är nämligen en stor utmaning och bov när man pratar lagerlogistik och processer av det här slaget.

– Vi utforskar till exempel möjligheterna att göra dessa beräkningar och optimeringar med grafikkort som är anpassade just för AI. Datorkapaciteten som vanligtvis krävs för den här typen av arbete är enorm. Vi pratar gigantiska mängder datorkapacitet! Vi kan förhoppningsvis kapa behovet av datorkapacitet med ungefär hälften när vi gör den här optimeringen.

System till hjälp även i andra sammanhang

Förhoppningen är att olika företag och branscher ska kunna använda sig av optimeringen som projektet förväntas mynna ut i, och att optimeringen som man gör med hjälp av AI ska kunna anpassas till flera olika kontexter.

– Det kommer att kunna användas för att lösa flera olika sorters problem. Slutprodukten ska kunna appliceras inom olika kontexter, eftersom det går att anpassa metoden efter olika förutsättningar, avslutar Jonas Waidringer.

Läs mer

Forskningsprojektet finansieras av Västra Götalandsregionen och pågår under perioden 210101-210831

Projektsidan för Effektiviserad lagerlogistik med AI

Läs mer om forskargruppen Industriell Ekonomi 

Samarbetspartners

Care of Carl

ProFlow