Teknik- och ingenjörsvetenskap

"Det är allt det här med energifrågor och energiomställningen, det ligger i tiden. Du lär dig grunderna på utbildningen, och samtidigt ser du de problem som finns i samhället inom energi- och miljöområdena."

Träffa våra studenter och alumner inom teknik- och ingenjörsvetenskap

Möt våra studenter och alumner inom området arbetsliv

Affärsutvecklare bygg och fastighet

Byggingenjör

Energiingenjör

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik

Industriell ekonomi – affärsingenjör

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Resursåtervinning