Affärsutvecklare – mycket mer än själva byggprocessen

På gymnasiet läste hon ett teknikprogram med inriktning samhällsbyggande och miljö. Något som förberett henne väl för högskolestudier på Affärsutvecklarprogrammet.

Hur är det att studera på den här utbildningen?

– Det är väldigt varierande, vi läser kurser inom många områden och vi får verkligen med oss kunskaper om alla skeden i byggprocessen.

Vad gör ni på utbildningen?

–  Vi jobbar både teoretisk och praktiskt. I början var det många konstruktionsämnen där vi lärde oss byggfysik för att senare under programmet få testa på allt möjligt som att rita, kalkylera och planera en egen byggnad. Vi läser också många ämnen som handlar om styrning och ledarskap, där vi får med oss kunskaper om olika styrmedel, ledningssystem men även ledarskapstekniker. Utöver det får vi även juridisk kunskap om fastigheter samt miljöarbete i byggprocessen. Det finns även möjlighet till praktik under en termin.

Vad är det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är att vi får testa på så mycket. Innan jag började på utbildningen visste jag att jag ville jobba inom byggbranschen, men inte inom vilket område. Efter denna utbildning har vi fått känna på både förstudie, projektering, produktion och förvaltning i kombination med andra ämnen, vilket underlättar när jag ska välja vilket område jag vill jobba med i framtiden.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

– Det finns många olika jobbmöjligheter. Jag skulle säga att du inom byggbranschen kan jobba med det mesta, men det utbildningen har gett mest kunskap kring är jobb som arbetsledare, projektledare, projektinköpare och liknande.

Vad gör du om fem år?

– Då har jag hittat min roll i byggbranschen, har fått testa på mina kunskaper från utbildningen och landat i ett jobb jag trivs med.

Varför ska man plugga på Högskolan i Borås?

– Det är en högskola med nära till mycket. Skolan erbjuder många olika utbildningar, vilket möjliggör möten med många olika människor och studentliv. Den ligger även på bra pendlingsavstånd från både Göteborg, Jönköping, med flera orter.

Var är din favoritplats på campus?

– Det är nog grupprummen, där sitter vi oftast när vi pluggar tillsammans.

Hur är studentstaden Borås?

– Borås är en stad som passar de flesta, de finns möjlighet till ett aktivt studentliv i olika föreningar och många evenemang, men även tillställningar för den som endast vill vara med ibland. Dessutom ligger campus mitt i centrum, vilket gör att du som student har nära till det mesta.

Var har du för tips till dem som funderar att söka till den här utbildningen?

– Vill du plugga inom bygg, men inte läsa allt för mycket fysik och konstruktion, och även är intresserad av ämnen såsom juridik, ledarskap och ekonomi är det här en utbildning för dig.

Läs mer

Affärsutvecklarprogrammet bygg och fastighet, 180 hp

Publicerades 2023-03-28