Distanskurser i akutmedicin

Kurserna ger dig fördjupad kunskap om det akuta skedet, olika sjukdomstillstånd och bedömning vid akut omhändertagande. Som sjuksköterska har du nytta av kurserna inom flera av sjukvårdens områden.

Läs mer om kurserna:

Akutmedicin

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom