Vård

Många av de praktiska moment som genomförs på högskolan sker i vårt kliniska träningscentrum (KTC), där du övar dina färdigheter och förmågor.

Observera att våra specialistsjuksköterskeutbildningar har avvikande anmälningsdatum.

Möt studenter och alumner från vårdutbildningarna

Nytt kurspaket: Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1

Hösten 2024 startar ett nytt kurspaket, Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1. Kurspaketet ersätter den kurs som tidigare hette Vård- och omsorgsadministration 1.

Läs mer om kurspaketet

Program (12)

Program Omfattning Studieort Termin
Barnmorskeprogrammet 90 hp
Borås, Distans
HT24
Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg 60 hp
Ortsoberoende
HT24
Sjuksköterskeutbildning 180 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård 60 hp
Borås, Distans
VT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska 75 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård 60 hp
Borås
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp
Borås, Distans
HT24
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart 75 hp
Borås, Distans
HT24

Program (12)

Program

Omfattning Studieort Termin
90 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
180 hp
Borås
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
VT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
60 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
75 hp
Borås, Distans
HT24

Kurser (27)

Kurser Omfattning Studieort Termin
Akutmedicin 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT24
HT24
Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT24
HT24
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp
Borås, Distans
HT24
Amning - Hälsa och vårdande 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Anestesi- och intensivvård 7,5 hp
Borås
HT24
Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Distansvård II - Kommunikation och vårdande samtal 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Forskningsmetoder inom vårdvetenskap med fokus på systematisk litteraturöversikt 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
I patientens värld - med fokus på existensen 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
I patientens värld - patientperspektivet 7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Katastrofmedicinsk beredskap i fredstid, vid höjd beredskap och krig 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp
Ortsoberoende
VT24
Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget 7,5 hp
Ortsoberoende
Borås
VT24
HT24
Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning 7,5 hp
Borås
HT24
Vård- och omsorgsadministration 2 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Vård- och omsorgsadministration 3 30 hp
Ortsoberoende
HT24
Vårdande i högteknologiska miljöer 7,5 hp
Borås, Distans
HT24
Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå 15 hp
Ortsoberoende
HT24

Kurser (27)

Kurser

Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås, Distans
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
5 hp
Ortsoberoende
VT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
Ortsoberoende
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Ortsoberoende
Borås
VT24
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
30 hp
Ortsoberoende
HT24
Omfattning Studieort Termin
7,5 hp
Borås, Distans
HT24
Omfattning Studieort Termin
15 hp
Ortsoberoende
HT24