Vård

"Under utbildningen varvas teori med praktik. Vi får lära oss vad en sjuksköterska förväntas kunna rent omvårdnadsmässigt, men vi går också djupare ner på cellnivå för att få en ökad förståelse för hur exempelvis olika sjukdomar påverkar kroppen. "

Möt studenter och alumner från vårdutbildningarna

Sjuksköterskeutbildning

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Specialistsjuksköterskeutbildningen för vård av äldre

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Barnmorskeprogrammet

Vård- och omsorgsadministration 1

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård