Ekonomi och tjänsteresor

Inköp och fakturor

Utbetalning då faktura saknas

Vid utbetalning till privatpersoner eller organisationer då faktura saknas. Som till exempel konferensavgifter och etikprövningar.

Löner och förmåner

  • Löner & förmåner
  • Arvode
  • Ersättning till timanställda lärare:
    Omvandlingstabell för timanställda lärare finns på G:\A2-Gemensam\Mallar och rutiner\Ekonomi. Arvodesblanketten som finns i högskolans blankettarkiv ska användas som underlag vid utbetalning av arvode: Arvodesblankett

Resor

Representation

Rekvisitioner