Om Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd ska:
  • utgöra ett administrativt stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning.
  • vara en sammanhållen organisation för administrativt stöd till kärnverksamhet och ledning.
  • bestå i huvudsak av det verksamhetsstöd som utförs av teknisk och administrativ personal.

Verksamheten inom Verksamhetsstöd ska vara relevant och bedrivas så att utbildnings- och forskningsverksamheten kan ha hög kvalité. Verksamhetsstöd ska genomsyras av gott ledarskap och gott medarbetarskap.

God arbetsmiljö för oss

I maj 2015 hade Verksamhetsstöd en reflektionsdag "Ett år efter ny organisation", kommande text är en sammanfattning av åsikter som då togs fram:

"Vi arbetar för en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter där mängden arbete är väl anpassat till arbetstid. För oss är god arbetsmiljö - stöd från kollegor, att vara en del av ett team och att känna samhörighet i en grupp som kan ge avlastning. En tillgänglig, närvarande, lyssnande chef som kommunicerar på ett tydligt sätt och som är insatt i medarbetarnas arbetsuppgifter.

Det handlar också om god fysisk och psykisk arbetsmiljö med tillgång till system och arbetsredskap. Vi vill ha högt i tak för diskussioner, där vi utgår från att alla medarbetare inom organisationen har ett gott syfte och vill väl. Dessutom är det viktigt för oss att kunna samarbeta och ha roligt tillsammans."