Organisation

Chef för Verksamhetsstöd är förvaltningschef Anna Cregård. Ställföreträdande förvaltningschef är Linda Sörensen.

Verksamhetsstödet består av nio avdelningar, som här presenteras med respektive chef: