Kommunikation

Vi är specialister på:

  • intern kommunikation
  • extern kommunikation
  • eventkoordinering
  • forskningskommunikation
  • varumärkesarbete
  • studentrekrytering
  • webbutveckling
  • press/media/PR
  • språk
  • alumni

Vår avdelning fungerar som en intern kommunikationsbyrå. Vi arbetar för att skapa ett samordnat arbetssätt med rätt kompetens för rätt uppdrag. 

Vi har tillgång till högskolans olika kanaler och väljer kanaler efter målgrupp och syfte.

Kommunikationschefen har ansvar för hanteringen av personuppgiftslagen (PUL) inom högskolan. Regler och styrdokument för kommunikation som exempelvis kommunikationspolicy, grafisk manual, språkpolicy och webbstrategi och regler finns här: hb.se/kommunikation 

Kontakt

Om du inte vet vem du ska kontakta så kan du skicka ditt ärende till kommunikation@hb.se

Vi som jobbar på Kommunikation