Bisyssla

Varför ska jag anmäla bisyssla?

Då högskolan är en myndighet och vi arbetar för allmänheten krävs det att vi kan utföra vårt arbete rättssäkert och objektivt. Därför får medarbetare vid högskolan inte ha någon syssla eller verksamhet vid sidan av arbetet som skulle kunna skada myndigheten eller allmänhetens förtroende för oss.

Ta del av Högskolans regler om bisyssla gällande fr.o.m. 2019-12-01 (pdf)

Särskilt för dig som är lärare/forskare

Som lärare/forskare har du ett utökat utrymme för tillåtna bisysslor i form av ämnesbunden bisyssla eller så kallad FoU-bisyssla.

Otillåtna bisysslor

En bisyssla får inte vara förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande. Det är heller inte tillåtet att använda högskolans datorer, telefoner och liknande för att utöva en bisyssla.

Registrering av bisyssla

Du fyller i uppgifter i Primula om du har bisyssla eller inte. Har du en bisyssla ska du beskriva den så pass utförligt att närmaste chef kan ta ställning till om den är godkänd eller inte. Registrering ska göras varje år senast den 31 januari. Tillkommande bisyssla registreras löpande under året.