Löneväxling

Arbetsgivaren och de fackliga parterna har med stöd av PA16 6 § slutit kollektivavtal om enskilda överenskommelser vilket innebär att ersätta viss del av bruttolönen mot extra pensionsinsättning, så kallad löneväxling.

Lägsta belopp för frivillig avsättning är 500 kronor. Praxis på marknaden är att den totala avsättningen inte får överstiga 35 % av bruttolönen. Då arbetsgivaren betalar lägre sociala avgifter vid en löneväxling kompenseras medarbetaren med ett premietillägg om 4 % på avsättningsbeloppet.

Det är viktigt att läsa igenom de regler som är kopplade till löneväxling för att se om det är förmånligt för dig. Löneväxling gäller alla medarbetare, men kan vara mer eller mindre förmånligt.

Läs mer om löneväxling i Högskolans regler (pdf)

Ansökan om löneväxling gör du i Primula. 

Logga in i Primula (menyval Min sida – Löneväxling)