Ersättning för sjukvårdskostnader

 

Högkostnadsskydd

Enligt kollektivavtalet ska registrering av dina kostnader ske i ett högkostnadskort. Det är endast de utlägg som avser besök hos offentligt finansierad vårdgivare som ersätts. Det gäller både läkarvård och sjukgymnastik. 

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1 400 kronor under en 12-månadersperiod för besök i den öppna hälso- och sjukvården eller för tandvårdsbesök där du betalar enligt hälso- och sjukvårdstaxan. Eftersom vissa vårdgivare registrerar besöken digitalt behöver inte något högkostnadskort visas upp för arbetsgivaren.

Läkemedelsförmånen registreras alltid digitalt samlat oavsett vilket apotek du hämtat ut din medicin.

För att få ut ersättning måste du göra en registrering i Primula under menyvalet Sjukvårdsersättning. Kvitton och underlag från Läkemedelskollen (E-hälsomyndigheten)  ska skannas och bifogas i ärendet i Primula. Inga kvitton ska lämnas till HR-Lön utan du behåller dina kvitton själv. Samtliga ersättningar är skattepliktiga. Kvittona får inte vara äldre än två år vid registrering.

Läkemedel

Den del som omfattar läkemedelsförmåner, även kallad egenavgift eller högkostnadsförmån ersätts av arbetsgivaren. Du hämtar underlag som ska bifogas ärendet från E-hälsomyndigheten. Apotekskvitton gäller ej.

Läkarvård

Du får ersättning för dina läkarbesök hos alla offentligt finansierade vårdgivare. Läkarvård omfattar även tandvård i de fall behandling utförts på sjukhus eller vid odontologisk fakultet (universitet). Även psykologbehandling ersätts, men ska vara remitterad av läkare och ges av legitimerad psykiater, psykolog eller psykoterapeut. Du ersätts med högst 95 kronor per besök.*

Sjukgymnastik

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare (eller enligt läkarintyg), ges av legitimerad sjukgymnast. Du ersätts med högst 55 kronor per besök.*

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts med 70 kronor för varje vårddag.

* Om du i samband med ett läkar-/sjukgymnastbesök når upp till ditt högkostnadsskydd, kan du endast få ersättning för det som du hade kvar upp till gränsen.

Exempel: Om ett besök kostade dig 50 kronor och du därmed kom upp i ditt högkostnadsskydd, så kan du endast få ersättning för 50 kronor.