Sjukdom

Sjukanmälan

Läs om sjukanmälan på sidorna för vab och sjukanmälan

Sjuklön

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön och från och med den 15:e dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är viktigt att aktuell inkomst är anmäld till Försäkringskassan så att rätt sjukpenning betalas ut. Högskolan betalar ut sjuklön med:

  • Helt avdrag dag 1 (karensavdrag) *
  • 80 procent i sjuklön dag 2 till och med dag 14
  • 10 procent i sjuklön dag 15 till och med dag 364

     

* Karensavdrag innebär att sjuklön ska beräknas för alla dagar i sjuklöneperioden. Från sjuklönen görs ett karensavdrag som ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

Läs mer om sjukpenning på Försäkringskassans webbsida