Företagshälsovård

Vaccin mot säsongsinfluensa

Anställda vid Högskolan i Borås erbjuds vaccinering mot säsongsinfluensa hos Falck. Du bokar själv tid antingen via e-post eller telefon. Vaccination kommer att påbörjas vecka 49.

E-post: boras@falcksverige.se

Telefon: 033-17 52 62 

Kontakt med företagshälsovård

Enskild anställd vid Högskolan i Borås kan ”anonymt” besöka företagshälsovården vid ett första besök under förutsättning att orsaken är arbetsrelaterad. Vid ytterligare behov av företagshälsovård krävs en av berörd chef undertecknad hälsoblankett. Företagshälsovård enligt detta avtal avser inga längre behandlingar, utan avser kortare behandlingsserier, i normalfallet högst fem tillfällen.

Tillgänglighet

Anställd vid Högskolan i Borås ska kunna få bedömning vid ett besök hos Falck, av rätt kompetens, inom rimlig tid från det kontakt sker. Denna tid bedöms utifrån typ av ärende och grad av angelägenhet. Kortare insatser, exempelvis förstagångsbesök, ska normalt utföras inom tio dagar.

Av Högskolan i Borås bedömda akuta insatser snarast, dock senast inom 24 timmar. Mer omfattande insatser utförs efter överenskommelse med beställaren.

Kontakt med Falck

För akuta ärenden gällande arbetsmiljöfrågor eller krissituationer hänvisas chefer att ringa Falcks växel, telefonnummer 0771-23 00 00.

Bokningar av besök görs enklast via e-post: boras@falcksverige.se. Ange vad ditt ärende gäller och dina kontaktuppgifter så återkommer Falck till dig.

Behöver du hjälp med frågor om vilka tjänster som finns, rådgivning, boka, avboka eller omboka besök kan du också ringa du Falcks kundservice: 0771-23 00 00, öppet kl 08:00–17:00. Kundservice kan även hänvisa dig vidare till rätt konsult. Du kan också kontakta Falck via deras webbplats: Kontaktsida till Falck

Besöksuppgifter

Besöksadress: Nils Jakobsonsgatan 5 D
Telefonnummer (växel): 0771-23 00 00
Öppettider: kl. 08:00–17:00, lunchstängt kl. 12:00–13:00

Falck tillhandahåller endast ett fåtal parkeringsplatser och om du tar bilen till Falck får du betala din egen parkeringsavgift enligt anvisningar på plats.