Så här skriver vi på Högskolan i Borås

I dag skriver vi mer än någonsin på jobbet. Vi behöver kunna behärska olika typer av texter och anpassa texter till olika läsare. När vi skriver i jobbet behöver vi dessutom tänka på att vi representerar en arbetsplats.

Den här skrivhandboken riktar sig till dig som är anställd på Högskolan i Borås. Handbokens syfte är att väcka tankar om skrivande och ge dig verktyg för att skriva bättre texter. Du får bland annat tips om hur du anpassar din text till läsaren, specifika skrivregler för högskolan och råd om hur du undviker krångelspråk.

Som anställd på Högskolan i Borås representerar du en myndighet. Sedan 2009 har myndigheter en skyldighet att skriva enkelt, vårdat och begripligt enligt Språklagen. Dessa tre ord har varit utgångspunkten för skrivhandbokens innehåll och utformning.

Ett av högskolans kärnvärdeord är att vara välkomnande. Tydliga och enkla texter gör Högskolan i Borås till en välkomnande högskola.

Varför och till vem?

Skriv direkt till din läsare

Använd rubriker

Vägled läsaren

Vad händer i texten?

Undvik krångelspråk

Skriv könsneutralt

Skrivregler

Bok- och länktips

Checklista