Engelska språkrekommendationer

På Högskolan i Borås använder vi brittisk engelska arbetsbefattningar, i officiella dokument och sammanhang samt generell kommunikation om högskolan och dess verksamhet. Det är dock viktigt med målgruppsanpassning av information och därmed kan amerikansk engelska användas i fall där det anses nödvändigt, t.ex. i en presentation på amerikansk konferens eller i forskningskommunikation.  Målet är att främja en internationell och inkluderande miljö vid Högskolan i Borås.

Ordlistor och språkresurser

Specifika rekommendationer för Högskolan i Borås, med särskilt fokus på där engelska och svenska skiljer sig

University of Borås

Vårt lärosäte heter "University of Borås".

Om bara ordet "the university" och det syftar på vår specifika högskola så skriver vi med gement (litet) u. Exempel: "At the university we have a lot of international students."

När "University of Borås" används som ett substantiv (vilket det oftast görs) så ska "the" användas, t.ex. i meningen "Courses at the University of Borås are always interesting". Om det används som ett adjektiv som i meningen "Students on University of Borås property are expected to..." ska inte "the" användas.

Vi betraktar "University of Borås" som en enhet, och använder därmed singularform, t.ex. i meningen "The University of Borås is a modern university located in the centre of the city.".

Titlar, underrubriker och rubriker i artiklar, böcker, rapporter och andra verk, såväl som projektnamn

Inled med versal i det första ordet och alla andra ord utom genus/bestämd form (a/an/the), prepositioner (to/on/for etc.) och konjunktioner (but/and/or etc.). Inled med versal i ett ord som följer ett kolon, långt bindestreck eller punkt.

Datum

På brittisk engelska går det att skriva datum på olika formella nivåer. Vi förordar att datumen skrivs enligt "7 July 2015" eller "7 July". Tänk på att det alltid ska vara inledande versal bokstav på månaden på engelska. 

Undvik att förkorta datumen såsom 7/7/2015 då det lätt förvirrar eftersom det skrivs olika på svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska.

Tid

Använd det svenska sättet att skriva klockslag, t.ex. 09:00–15:00 (med kolon).

Spikning

Vi förordar att vi skriver: "spikning" (notification of thesis defence) när vi talar om spikning på engelska (ger en tydlig koppling till den svenska traditionen att använda ordet spikning även på engelska). Ordet spikning får absolut ej direktöversättas till "nailing" av språkliga skäl.

Citationstecken

Använd dubbla citationstecken. Även om detta inte är traditionellt brittisk så blir det allt vanligare i dagsläget. Det har vid högskolan gjorts ett aktivt val att använda detta sätt att skriva då det blir i enlighet med svenska dokument. 

Tilltal

Du kan använda olika former av tilltal beroende på hur väl du känner personen du är i kontakt med.

Om du vet personens namn
Inledning: Dear Mr/Mrs/Miss/Ms Avadahl
Avslutning: Yours sincerely

Om personen är en nära affärskontakt eller vän
Inledning: Dear Johanna
Avslutning: Best wishes / Best regards / Kind regards

För ytterligare vägledning om att skriva mejl på engelska i din roll som högskoleanställd, kan du ta del av Academic Communications innehåll gällande detta.

 

Specialregel

När det gäller ”The Swedish School of Textiles” och ”The Swedish School of Library and Information Science” så skrivs “the” med liten bokstav i löptext.

Yrkestitlar

Bestämda alternativa översättningar av vissa arbetsbefattningar och meriteringar får aktivt väljas av medarbetare för användning i t.ex. visitkort när det anses lämpligt. Detta på grund av att amerikansk engelska dominerar forskningsfronten inom många av våra ämnen. Det gäller följande i nuläget, det kan bli fler framöver:

  • Universitetslektor = Senior Lecturer /UK/ eller Assistant Professor /US/
  • Docent = Docent eller Associate Professor /US/

Två titlar som frångår det vanliga sättet att skriva titlar är Vice-Chancellor (rektor) och Pro Vice-Chancellor (prorektor).

En professor är "professor of a discipline, in a department/school, at a university". Till exempel, "I am a Professor of Library Science in the Swedish School of Library and Information Science at the University of Borås."

Högskolan föredrar att använda "doctoral student" som term för doktorand eftersom det är mer allmänt än "PhD student". Termen "PhD student" anger en specifik typ av doktorand. Alla som är "PhD students" är alltså "doctoral students" men alla "doctoral students" är inte "PhD students". Tänk också på att termen "a PhD" vid vanligt bruk betyder någon som redan har avlagt en doktorsexamen (a PhD) och detta är därför inte tillämpligt på doktorander. Andra bra eller möjligtvis bättre alternativ är ”doctoral researcher”, ”doctoral candidate”, och ”early-career researcher”, beroende på sammanhanget. 

Några exempel på hur man sätter ihop enhet och titel:

  • Prefekt för Institutionen för polisutbildning campus = Head of Department of the Department of Campus Police Education
  • Proprefekt för Institutionen för polisutbildning campus = Assistant Head of Department of the Department of Campus Police Education
  • Prefekt för Institutionen för polisutbildning distans = Head of Department of the Department of Distance Police Education
  • Proprefekt för Institutionen för polisutbildning distance = Assistant Head of Department of the Department of Distance Police Education
  • Ställföreträdande akademichef för Akademin för polisiärt arbete = Deputy Dean of Faculty of the Faculty of Police Work

 

Utbildning

Vi översätter ordet "utbildning" med "educational programmes" eller "study programmes".

Kommatecken

Vi följer rekommendationen att använda kommatecken före det sista ordet i en uppräkning av tre eller fler ord. Till exempel “The Swedish School of Library and Information Science offers study programmes at the Bachelor’s, Master’s, and doctoral levels.” Notera kommatecknet mellan "Master's" och "and".

Flera resurser

Flera resurser ges av kompetensutvecklingssatsningen Academic Communication, ett forum för kompetensutveckling inom muntlig och skriftlig kommunikation på engelska för professionella och vetenskapliga ändamål. Aktiviteterna är riktade till högskoleanställda, oavsett roll. Målet är att stötta internationalisering och forskning.

Skriva mejl på engelska

Att skriva koncist