Bild på lappar med ordet välkommen på olika språk

Översättning

Kommunikations stöd

Kontakta Kommunikation för att få stöd med översättningsärenden. Kommunikation kan i vissa fall översätta din text från svenska till engelska alternativt samordna översättningsärendet med upphandlade leverantörer.

Beställaren ansvarar för att översättningar som rör forskning och utbildning vid behov innehållsgranskas av sakkunnig/ämnesföreträdare. Observera att den svenska versionen av texten ska vara klar innan översättning görs.

Beställaren ansvarar för att översatta texter diarieförs när detta är relevant.

Observera att tjänsten kan vara förenad med en kostnad och att tjänsteutbudet kan ändras beroende på Kommunikations resurser.

Kommunikations ansvar i översättningsfrågor inkluderar också att kommunicera de riktlinjer som gäller för översättning samt att uppdatera vår svensk-engelska ordlista.

Vilka texter ska översättas?

Verksamheterna ansvarar för vilka texter som väljs ut för översättning med utgångspunkt i aktuella målgruppers behov (till exempel medarbetare, studenter, internationella nätverk).

Följande områden är prioriterade för översättning med tanke på att huvudsyftet med översättningsarbetet är att främja en inkluderande och internationell miljö och kommunikation vid Högskolan i Borås:

  • Säkerhet, rättssäkerhet, och transparens i högskolans arbets- och studiemiljöer
  • Doktorandinformation
  • HR
  • Forskningskommunikation
  • Utbildning
  • Allmän information om högskolan och akademier/enheter

Riktlinjer för engelska översättningar

Ta del av högskolans Riktlinjer för engelska översättningar, Dnr 757-16

Extern översättning

Extern översättning får användas när Kommunikation inte har möjlighet att göra översättningen eller när Kommunikation rekommenderar dig att använda en extern leverantör. Observera att rådgivning ska hämtas in från Kommunikation inför en sådan beställning och att Kommunikation kan eventuellt samordna sådana ärenden.

Extern översättning kan avropas från ramavtalens leverantörer.

Läs mer om avtal för översättning

Checklista för översättningsuppdrag